Surahammar Fido famnar

03.45-tankar,bomber maraton,jordbävning,,,

16/4

-ord Jesus?

visa Guds rum för rosens skelvande rusta

Guds famn vi ska svara

jorden faller vid veldig kella

Gud är namnet vid svaret

svara ros vid vägen

-händer närmast?

heaven ser jorden ska festa sinnet i hjelpen,,,din väg minns malvan,,,meningens rum allvar fester,,,

så,,,namnet Gud rör solen,,,kend nera viljan ser din svar,,,heaven minnet ser svara istoria,,,Guds väg elden ser svara,,,

-råd idag?

giv din sav sinnets svep,,,ave din röst som finner jordens famn,,,

visa vägen vi sender vis rum

Jesus finner rum allvar röra din minne

se sinnets fina famn är Jesus allvar vid famnen

vers

hand i svar

en där hör

havets hjelp

rör famn

rum visar sinnet

sender jorden sent

rör vår rum

Ave sol

17/4  fm.

-viljan!  vad göra?

visa svaret

se då rör du hjelpen

minnet finner så send rum,,,fem ser svaret,,,allvar Jesus hjelper famna,,,Guds väg vi ska tenda,,,din väg nera svaret,,,hjelpen är fast rum i form,,,Jesus famnar,,,visa domen för solens svar,,,istoria är svaret vid vägen,,,sjelv famn sveper i Ave sol,,,sommar famnar mast,,,vi är skolans nera svar,,,du finner rusta vid svaret,,,Jess sender din famn,,,ge domen till malvans sommar

-skriva det här?

nesta före svar är hjelp famn vid allvar så finner din minne hjelpen,,,när din svar är heavensvar så hör vi hjelp vid famn

em.

svar sender kempande ton,,,visa solen din svar,,,jag nera allvar fester i jord,,,visa din savs ton som är ton i Ave solens svar

Guds famn famnar solen i famnen

du sender fem i dagen helsar hjelpen,,,Guds famn minnet hör visa skolan vid vägen

havets famn vester svarar

heaven vill visa sin väg

så veldig rum Jess ska se

din rum är tonen vid rusta

verlden ska röra lindan

Gud visar svaret

sommar fösser tinder

-jag avvakta?   göra?

visa din svar

du famnen sender

Gud rör din rum

jorden famnar solens ton

där är din vestersvar

visa jorden Guds famn

före rusta verlden ska röra Ave

valet ser så anden

vi är svar i skolan

be

vi hör din allvar senda jorden veldig sav

19/4

-råd! vad skriva på datorn?  samtal?

vi svara:

hjelp din svar

heaven sender hjelp

Gud timmen sellskap svarar,,,heaven är sommar så Jesus är dom för tinder vester hör,,,famnens veldiga svar visar,,,sinnet vester kenner,,,handen hjelper mast,,,så fest rum i kellan

-då kan jag skriva allt det här?   fler förstår?

heaven hör

sender svaret:

visa din rum för solen

fast röst rum hjelper

du famnen svarar

svep fem för savens ton

rusta havets svar

Jesus är namnet