Surahammar Fido famnar

-råd?

rör jagets helvarma svar

jaa

vi hör du finner

vi ser du famnar

vi kenner du sender

vi följer din svar

se så skriv du vår rums falls svar

jaa

skriv du Guds famns fina vilja i jorden

allvarsfamnen som ser Gud fössa lammet vid allvar

ge

du famnar famnens rum

giv hjelpen formen i famn

gammal rums tendande röst ska finna hjelpen i famnen

andens goda röst rör nådens visa lamm

andens nåd visar kellans nera rum

där rör vi hjelpen i famnen

ave din väg vid nådens famn

ave bandets kella

Guds lamm som finner elden i svaret

rör jordisk famn som ska visa du svarar en allvar i Jesu svar

du hör hans hemmarum som vi ska följa i jorden

ave Guds väg

ave Guds lamm

ave given svar i solens helvarma gamla hjelp

giv Gud famn

giv Gud svaret

allvar är rum i dimmans givna röst

kellans kella ger hjelpen

god väg är din svar

följets linda i nåd

var eldens dam i lindans lamm

famnen svarar Guds hand där jordisk famn svarar en ave vid allvar

följ dimmans givna väg

jaa

famnen är veldig sols svar

visa vägen i malvas famn

savens rum i jorden

- alla väntar på att Jesus ska komma!

vi sender lindan som havet finner hjelpa

havets givna gamla rum är nera

dimmans kella lindar hjelpen som famnar Guds kella

kom i svaret

himmelsrums jag vid solens tvag

halvan följer min svar

ge tonen malvas gamla famn

finner given svar

Guds ton som fösser keft i lavans hender,,,helvarm famn salvans sol ska visa svaret för du minns famnen vid allvarskellas gamla väg

nådens sol följer gammal rum som fösser kommande namne

hjelpens hela rums väg ska hjelpa andens tvag i jorden

halvan fallet svarar

viljan famnen ser röra en shas som sönder rör i fallet

bind nomenos lest

- skriva hela samtalet?  här?

skelver din svar?

- ibland ja  så det blir rätt

jentans enade hjelp följer allvar

se du fem famnar

giv halvan svaret

andens sols svar

öm kan halvan senda i jag kenner Guds famn

hjelpen vid Guds halva fester dimman i jorden