Surahammar Fido famnar

venta lindan som kinden famnar

1/6-11

sjuk,trött

varje gång vi ser du rör Gud

vi svarar din väg

varje gång du sender sinnets famn

vi sender rum

havets rum

havets rum är jordens sol

ja

visa god väg för omen

-med-blir frisk!   ber!

varje sol finner allvar

se din mantel hender kommer senda aska

jaa

gå vi finner din famn

se vi famnen sender rummets tinder

2/6     dålig-tvättar -grejar-vilar,,,hjälp-ber!

varje famn finner svaret

sellskap velsignar svaret

Mester ömmar ton

velsigna Guds sol,,,kend velsignar istorias ton,,,bön vi famnar,,,hjelp god sinne,,,hender hör viljan,,,anden ser famn,,,minnet finner umbäranden,,,son kinden hjelper,,,hör Gud famnar

AVE elskade sinne

AVE för eldens mönster

AVE för eldens istoria

finn inter home - se aska i kind - hör malvas tinder - din namn min famn

4/6

dålig

velsigna Guds svar

festet vi ska mena falla i god sellskap,,,hör Guds band rinna genom god sav,,,ja,,,andens gamla rum hör du sender hjelp,,,ge rum sendarens namn

5/6 vaknat,ute,fåglarna kvittrar överallt

Gud visar dig gammal svar,,,sommar kan svara,,,damen ser jord som fistel sender,,,tender du tyst var gammal ton,,,hör gifen gammal salva,,,gå så sender vi sol est ska finna

sjukskriven

varje kasta hjelper kind,,,Gud visar dig,,,inter är tyst fönster,,,

fast eld nera kenner famn

Gud säger:

fönster vill ljum kenna fönsterton,,,velsigna Guds malva så hon kan kinden visa,,,menniskor där tender syndens veldiga köld,,,Gud hör du giver AVE till hjelpa synd,,,tend famn vid ros

8/6  jobbat-bra    ätit-nja    nu sova en stund på dagen

var din minne,,,hjelp rum fast minnas,,,du där helsar ljum famn,,,vi nera rör din namn,,,sommar finner allvar,,,var inter ton så hör vi följande AVE,,,du ska rinden festa-så himmel tender rum,,,namnet fönster hör,,,allvar är santa gift,,,enter hjelpens kommande däst

Josua? pratat mycket !

Josua var god,men du var inte han,,,du var kommande sellskapshjelp,,,du var din tempel som formade din hjelp,,,jaa,,,du var sinnets namne - domens tinder - visans aska - god fin ram

hender vill nera famna,,,din sommar vi hjelper,,,be,,,vi sender sellskap för svaret,,,home är solens jord,,,Gud ventar nera visa dig "tend band",,,veldig famn Gud hör,,,gå,,,Guds väg

guld i din eld

guld i din vilja

var nu din namne

se din namne

så sinnets tinder

du minns

du var fin namn

allsmäktiges jon

havets helsas tinder

du var famn

var god

gå så lindan sender summan