Surahammar Fido famnar

fred. 10/6   03.05

fåglarna kvittrar-tyst ute-ingen vind-varmt-känner mig bättre-orkar mera

Gud ser du finner namnet

var famn

ja!

var vis

ja!

var rusta för ton

ja!

visa din röst

ok!

ja du ska visa domen för allvar,,,vi hör du ger lamm,,,se vi sender röst

tacksam!

du sender sinnets gift,,,meningen är du ska famna,,,var kall visar sommar

gör så

se du tender en minne,,,du tender en namn,,,jaa,,,giv rum namnet,,,fast finner inter,,,famn är rum,,,venta du hör istorias gift,,,du ska visa din santa,,,jaa,,,du ska nera rummet visa Guds rum,,,där hjelper Gud din hand,,,AVE din namn,,,havet hör du vill famnen empati se,,,var Guds tinder,,,då giver du kommande rum sol

hjälp rätta!

meningen är du ristar andens hjelp,,,havet sender rum sol,,,jaa,,,rum hör din hjelp,,,anden sender tinder,,,be,,,så visar vi du saven kan andas,,,jaa,,,din ton sender Guds ton,,,barnet vester enter hjelp,,,så fem rinden ser,,,men nu ska du istoria komma se,,,hjelp han så,,,jaa,,,se sinnet,,,se din jordiska tinder,,,jaa,,,vi svarar du ska se han ventar på velsigna dig

-hur kommer han?

när Jesus nera sender kan Jesus höra din namn var santa

pingstafton 08.55    sol

Gud säger:

hjelp Fadern rusta fall i god jord

rör gåvan som rinner i din namn

var Faderns tinder

kom till din tinder

-är hjälpsam mot alla runt !   mer?

Gud säger:

gå viljans tinder där Gud är sinnet

famnen visar dig santas kenda ton

rör då havets ton

anden hör istoria i istorian

med !  rätta !

varje salva giver dig sinnets fina svar - human var öm

alla är det men något gick fel !

Gud säger:

varje tellskam vi ser

du enter din svar,,,jaa,,,se gift för din ram,,,kommande dag elden sender svaret: hender hjelper sinnet

något till alla ?

tuvan sönder

rensa syndens göm

dalar gör Jesus svar

kom fin namn

bend då verlden fin ros

havet

kommer

kenna

din famn

 

inter

vill

hjelpa

kindens ton

 

famnen

ventar

kenna

ventans tinder

 

du kenner rum