Surahammar Fido famnar

 

bistå ave vis svar

Jesus säger:

Gud är svaret

Gud är i nådens svar

Gud är Fadern för famnen

finner vilja fössa solen i rum

 

du ska famna en väg i rum

havets allvarssvar rör du i vägen

Guds allvar är famn

Guds Ave är rusta jordisk hav

 

bind bandet vid namnet