Surahammar Fido famnar

Att fami´ljen flytta bort

dä kuunde ´an  ju´nte veeta

å strax däräfter, inåm kårt

gick´an te skoogen för att leeta.

Han gick å gick, men staa´nna nu

dä va ett vääldit dån

hans liilla  kråpp dän da´arra ju

Va kom dä där ifrån ?

Nyyfikänhetän  ö´vervann

han smöög nu sakta fram

vaatten ? en få´rs ? dä bruusa

dä va en jäättedamm.