Surahammar Fido famnar

eld nemner viljan som svarar,,, hemma vill hjelpen följa viljan,,,visa svaret i famn

tillval visar

nerma rör vi vishetssols kall

ge nomeno nimbus sendares lamm

himmelssanta är du min rums famn

ave famnen vid vägen

brinner rum vid famn

brinner vägens nåd

brinner vägens namne

brinner Guds sendares tvag

brinner given kellas sendare

hjelpen ventar en ave vis famn i vishetskellas lamm

bend din nåds linda så rum rör hjelpen

du ska famna nimbus svar,,,följets svar visar din rum som hör Gud famna en fall i vishetssvar,,,ge Gud allvar,,,rör rum i famn,,,ave din väg i fin svar,,,vi hör Guds famn följa given rum i verlden,,,bandets sendare är ton som sender rum i fall

-vad är viljans allvar?

min Jess helsar du fester din sol så evan rör himmelshavs gamla rum,,,Jess helsar du fester given famn som vill andens hand svara,,,en aska vill fem fast se så du lindar hand i vishet,,,

visa anden du visar kall i viljan

viljan som följer nåd

visa lindans kella du följer Guds lamm

visa Faderns svar för du lemnar hjelpen handen i mon som hör bandet röra veldig svar,,,jaa,,,

Guds hand är i lammet som finner Guds lamm i sol