Surahammar Fido famnar

- råd till alla människor ?

velsigna hjelp för

kind cemanterar jord

var famn finner kind

tvist hell följer

dom elfan svarar:

kom sommar för ton

kom famn för val

ena ros i jord

famn är vis hjelp

gå före tinderfamn

minnet enter jord

be rum svara

kinden Emanuel sender

ton är solens kella

du menniska Ave kellans kind

be du ska famna

så din allvar visar sol

se så din famn vid din givna skola

avvisa jemmer

du är nåd vi hör

-det här var till alla ?

jaa

till allas avvisa skuld

så hör god namn jord i famn

varje hjelp ser god väg

namnet sol finner dom

kasta din sönder iväg

jaa

visa Gud din svar

sommar vid dom