Surahammar Fido famnar

famnens svar

lammet

svarar Ave

 

elvan

ramen famnar

 

svep dig i Faderns era

 

vad göra konkret?

famnen

skapar lamm