Surahammar Fido famnar

vem är Sinais tvag ?

vem är sommar i solen ?

vem är vis svar ?

hör du svarar solen i famn

din väg ska tinder festa

Jesus är vis vid vägen

nesta rum hör vi du ska följa vis famn,,,över svaret ska du se jorden famna

-nästa väg?

visa din mantel

visa din rum för evans land som himmel är vid Faderns följe

svara menniskor du tender saven före sendarens ton

följ Fadern i allvar

-kommer inte in på Google!

Gud ser,,,vi är hjelpen som ska röra god rum

-tänkte håna lite sura-bor! he he

vi fönster före såg

-jaha!

skriva något idag?

tender viljan före verlden ska finna kinden

din famn ska svara bend famn i rum,,,jaa,,,följet är god vis famn så ser Gud din visa,,,

-följet - hur många?

hm ett tusen visste du

-ja  jag vet! /kram

-skriva det här samtalet?  råd?

hjelpen ska visa jorden

Gud följer vis allvar

minnets tvag visar svar

venta vi ska famna god rum före viljan i handen

följ viljan till svaret

din velsignade väg är skolan i skolans famn

se din väg finner jordisk sav som ser skolan

hör vår visa rum senda nåden i rum

hör jordens famn röra jorden

Guds famn är skolan i fin rum

tender nåd

tender ventans rum

tender himmelsjon

tender havets halva

tender kend visa

tender istoria i rum

jaa

finner rum heaven

senda Gud vill röra

du hör viljan

följets rum finner jorden vid skolan

se viljan famnar verlden

visa famn

visa skolan i kindens rum

Gud är följets hav

vi är jordens röster

så hör vår jordiska tvag

vi rustar för solens famn

vi svarar:

hör jordens famn röra viljan

viljan minnet sender

rör jordens rum

hör god famn

visa sinnet

hjelp rum fössa famn

allvar är jordens fina Ave

be minnet ska svara

bind andens röst

svar är sommar

rör solen vid vägen

se minnet vid svaret

var i din minne

jag Jesus ska höra du vandrar över tend band

hör du din minne

jaget är ventans rum vid tonen

skriv om vår famn som sender nera famnen,,,skriv jorden ska svara en tham i rum,,,hör så blommande hjelp,,,du ska visa vi är fönster i tinder,,,minnets famn är din Ave,,,Ave god rum vid svaret

-jag är och gör mitt minne här?  tar med mig det då jag "somnar" ?

jaa så är ventans famn vid allvar i namnet

Ave din minne

Ave Guds rum

Guds famn är domen före elden ska bestämma,,,menniskor är i nåd,,,