Surahammar Fido famnar

ti. 9/4

vi svarar dig:

valet vi nesta rum sender

ventans feste Emanuel sender kindens linda

velsigna ton

Jesus är jordens famn

så elskar han skelvande jord som fösser istoria i kellan

val i hjelpen är famn

sommar är lamm i tonen

du vester finner Jesus kempa vid rum

var hjelpen som är famn

din famn famnar tonen,,,en tinder är halvan i vägen

Ave vester eld

Ave minnets svar

hjelpens fina hjelp vi svarar:

du fester skolan i rum

skriv:

en tham

ventar eldsvar i kempande allvar

heaven

visar hjelp för namnet

-till mig?

Gud sender: du minns din väg

-till alla?

velsignade famn

vi ser din val

Guds kempande jordiska famn

se

sinnets allvar

se

jordens visa svar

se

Ave istoria

se

Gud vill famna

se

din Jesus famnar

se

god är hjelpen

se

famnen vi famnar

se

lamm vid hjelpen

Gud domen finner famna

vi ska hjelpa där famnen vester rör

se

Jesus är solen för din famn

giv din rum kellan i svaret

aska svarar jag är jordens famn,,,Gud lindar famnen,,,fönster hör din tham,,,eldsvar är över Jess,,,du minns Guds rum före sinnets svar

vi ska se din jord röra domen

så fösser Gud min ton

Jesus är där vid din jord,,,som följer rum i tonen

andens famn är evans rusta,,,du är jordens rusta före nådens rum

be

vi rör din mast så hör jorden rum,,,din väg visar hjelpen,,,du ser svaret,,,allvar Gud visar vid famnen,,,menniskor är ton i Ave sol,,,meningen är hjelpen vi ska senda,,,

du ser svaret : Ave lov i nåd

-Jesus !  hjälp rätta !

tvist är kommande sfär

öm föss rum

du bender vis famn

rör vis rum

valet hör elden famna,,,sestav Gud visar där visa sol för din minne,,,din väg är jord famn i verlden,,,din väg tender val,,,så rör du min visa hjelp

vi svarar:

Jesus är lindan före din famn sender sinnet

Guds väg är val i rusta

din väg är Jesus famn i jord

val famn famnar

du sender Jesus svar

valets tinder i jord

bandet är famnen

Guds famn är vis i solen

Ave famnen

visa din jordiska svar

jag Jesus finner famna

- med!

01.00

vaknar-gråter inombords-vrider sig-knyter sig-känslan är påtaglig-längtar-en längtan-tankar kyrka-hur fortsätta?-andligt?

nesta viljas namn är svaret se din visa sender hjelp för nesta hjelp ventar rusta famn för jordens ton

Gud är vis vid vägen

-SAKNAR något !

min rum är nera