Surahammar Fido famnar

famna ALLT dåligt?

jämmer vi fast finner

JAAAA

fin Ave lemnar fin band

vi nermare du lindar himmel kom,då hör fin namn ,vi fem svarar

du eld velsignar jag

när synden sender sommar

vad förväntas?

famnen kan visa tiden

då lemnar aska vis famn

du velsignar minnets dom

där sönder ser kan son vara salva

du hender jonsav ser

Gud säger: Ave för santas bön

be vi rör vis santa

du har namnet som tvist rör

giv då rummet ton - där rummet sönder minns

kasta

fistelskam

hjelper

ests val

 

gudsstav

est

vi svarar

 

venta

rusta

fin dag

 

hjelpstav

öster

söker

 

band rustar

sönder göm