Surahammar Fido famnar

-läste att jorden skulle gå under nu! -förklara? ska stå i Johannes stod det

vem kisser kommande rum

vem kenner timmen

vem hör lim fössa rum i famn

Guds gamla rum fösser ramen så sinnet fem kan röra

Jesus sender nimbus svar så rum kan svara halvans kella

-förklara jordens undergång?

veldig eld ska hjelpa vis rum

hjelpens sol ska famna nådens rum som kenner hjelpen röra famn i vis svar

- något jag bör fråga om?

säg

vi följer elden i famn

säg

himmelsrum ave ton i famn

säg

en allvar kenner nådens famn

säg

elden ave Guds lamm vester svarar rosens veldiga hjelp

var elden i famn så visar hjelpen kommande svar

en allvarsfamn är lammet som famnar kellan

elden ska summan senda

kempande röst ska tenda vis hjelp så famnen sender rusta god famn i vägen

må 25/9

be hjelpen röra famn

halvans väg svarar them i viljans svar

enad gammal rums fina kella

Guds lindas allvar fösser en kella som rör nådens nåd i famn

Guds famn fester eldens hjelp

du famnar lindan i famn

-- skriva något?  vad? 

jaa

skriv vi fösser nemnarens nera hjelp så domen rör given rams fina famn

allvarsvägen ska linda kellan som fösser Jesu svar

havets svar i fallet

gå nådens linda så famnen kenner Jesu kellas ram

gå Faderns linda så lindan sender vis rums val

vi famnar Guds kellas svar

där rör vi Faderns sols svar

en ande kan famnen fössa i lammets visa sol

jaa

Jesu svar visar nådens lov

Guds svar visar rums hjelp

Fadern är i nådens lamm

du finner nåd i ton som famnar Guds lamm

allvar visar vi din famns svar

enad Gudsväg i jorden