Surahammar Fido famnar

Han ser hulom hö´järsina hä´ndär te slag

han ser hulen ga´amla fa´mlar

dåm tar hännes vä´äska, skra´ttar ett tag

ser sän påå då hon ramlar.

Ruff slickar hännes hä´nder

han sliickar hännes så´r

en bil stannar å vä´ndär

hon lä´ggs på en bår.

Vem va´lä som gjo´lä?Dä må´stä va han!

Dåm ropa å pe´eka på hundän

"Ta fastán å dödán",av haat deras öögon brann

Nu blev Ruff för första gångän buundän.