Surahammar Fido famnar

GUD vill hjelpa rum

Gud visar dig

varje gång visan minns rum

-finner du sol

där viljan visar sol

-ventar Gud band

Ave rum sender jord

gammal ande kan finna nåd

sommar elden visar

före tinder ventar hinder,,,besta svaret vi hör,,,allvar är rum,,,hjelp vinter så famn,,,gå rum före verlden höst sender,,,gååå,,,visa hender för namnet,,,be vi rör namnet:minnets svar,,,så vi lender rör,,,jaa,,,menniskor visar ton vis i nåd,,,bend där rummets istoria

vester enter inter

sönder rör jord

galvanisera sommar i vis verld

be Ave för tandem som famnar

be hjelp för rum

då ventar hjelp röra allvar

se

varje god famn finner svaret

ton famnen nera hjelper barn

velsigna jord i rum,,,var god tell,,,vi finner din namn,,,så finner rum ros,,,hjelp Fadern finna salva vid dom,,,gå före son,,,se rum salva så,,,hjelp Gud röra omen som sender ton,,,minnet hender visar,,,ave  ave  ave  ,,,hjelp rum se ton,,,Gud var ris i omen,,,saven finner rum,,,havet rör du,,,ge allvar vid tinder,,,Gud visar dig,,,hjelp finna ram,,,visa rum för formen,,,allvar öm ser,,,så din ram,,,se din hjelp,,,veldig svar finner du snart

förklara svaret?

veldig (ler) velsignelse hjelper ventan,,,var sommar,,,fest lenders hjelp före domen

kommer Mester då? Imanuel?

ja havet finner hjelp,,,då bender rum famn

ok! hjälp mig nu sovra så jag tar med det rätta på datorn        ber!

bell ami,,,est selver före hjelp

ja, vill det ska bli bra !

minnet

ventar på sommar i

sinnet