Surahammar Fido famnar

-sol-fågelkvitter-så fint ute nu när allt växer omkring

nesta visa svar din väg ska vilja röra vår rum

-hur?

visa du vår rum så Jesus kan allvar senda till rusta famnen

Guds famn

jaa  Guds svar

-ja  ber om hjälp göra det rätta!

viljans famn ska ni finna

bistå vis rum

ena din famn som lender ska se visa skolan

innan jag ska röra famnen

du ska röra svaret

allvar vi ska famna

-vad är allvar nu?

allvar är jordens svar

 

jaa hjelp fall röra jorden

vi ska famna din visa

ska minnas rums feste

 

Jesus rör du vid famnen

menniskor elden sender till tvärs som fösser domen

du ser din famn,,,visa du din rum i hjelpen,,,elden visar du ska tenda famnen,,,så jorden visar allvar,,,en tids allvar hjelper dig svara famnen

-när?  hur?

när du hjelper rum famna

domen rör domen vid jordens svar

elden minns jordens röst

bend din hjelp

bistå Guds röst

allvar visar du vid jorden

-ger famn och visar fem

vistelsen evan ser hjelpa jord,,,så binder du jordens svar,,,menniskor allvar ska höra,,,jaa,,,menniskor ska vistelse på svaret röra,,,elden hör namnet,,,Guds kella vi ska velja vilja famna jagets rum

öm namnet svarar

se domen visa dig svaret

öm vill svara sol i god rum

öm vill finna jagets jag i enad rum

hör du din famn svara verlden

Emanuel vill hjelpa vis allvar

Gud dino ska svara

istoria velsignas av domen

iman är min hjelp före jorden ska elska famn

allvar fösser så solen

ave god jag vid tonen

-kan jag skriva det här?

skriv du domens jag hör ena rum för innan hjelpen fösste dino fin rum

jaa

skriv tend veldig svar

över famnen rör du tendande hjelp öm fem sender

-hemma-hostar

visa vägen för svaret

Guds väg vid rum

viljan är finnen

Guds rum är ventans svar

elden velsignar Gud

du binder god famn

se din väg ska följa jordens hjelp

fallet elskar jorden i verlden

-tänka på?

tänk allvar

tänk jagets hjelp elskar famn

tänk Jesus finner din svar

tänk du sender namnet eld vid rum

tänk hjelpen famnar

tänk jorden evan ser vid rum

tänk jorden visar eldens veldiga hjelp i skolan

tänk Gud evan himmel ska famna

visa jorden vis rum

visa jorden svaret

Guds famn ventar allvar se

jaa

Jesus hör sommar

allvar helsar anden

föss famnen i allvar

elden enar ave famn

så fösser du din jordiska allvar

öm handen ser famna

Ave sommar

Ave domens kella