Surahammar Fido famnar

16/3

-förbereda?

hemma rör vi vis svar,,,du sender en sav i timmens svar

-som alla andra!?

sömmens santa gömmer du

simmande toner över vis röst ska du velsigna så rum kan svara sinnet,,,evans svar timmens kella,,,du ventar se nesta timme famna,,,venta du vis svar,,,elden är i verlden

skriv din väg sender jagets feste i vis svar,,,allvar rör Jesus i jorden,,,bind min sendares famn,,,du ser famnen i verlden som skapar en hjelp i rum,,,

Gud ser du ska bistå rum och visa vi är Jesu svar som är vid vis hjelp,,,visa du bindande namn som hör en röst famna,,,min vägs jag är fellande svar som din jag ska famna,,,

visa vägen

visa för verlden vi rör jorden

visa vägen som rör svaret

Jesus är vid famnen

Guds röst är i verlden så rum famnar en verld i kellans röst

jorden följer en fall som finner namnet sinnets svar

enad famn är vi i jordens sellskap

fem faller över namnet så jorden ser vis svar

anden är vis i allvar

jordens röst är kellan i mast

nera är din ventans rum som famnar hjelpen

himmel är famnen i vis

havet är domens svar

havet är bindande svar

havet följer rum

himmel är vid vis svar

jorden summan rör

enad famn i verlden

se skriv du om vår rum som famnar rum i verlden,,,se summans svar visar rum som velsignar jordens ventan,,,när du din sellskap följer rör du din sav

skriv:

anden är himmelssvar

allvar i nådens jag

handen är min havs ave famn

havet finner en rum som vill höra hjelpen i svaret

sinnets svar vid vägen

venta du rör viljan i din svar

enad famn vi ska tenda

havets rum i famnen

 

ljum är du före sinnet ska nera finna svaret

 

enad ventan rör rum

enad rum är din sendares svar

elden Jesus svarar

följet ser din svar

Gud rör din väg

Gud rör domen vid famnen

ave vägen i svaret

hendelser är famnens allvar i Guds svar

 

minnet rör din jord

minnet ser din rum