Surahammar Fido famnar

eldens famn rör jord

famnar gör svaret,,,rösten ris enter,,,visa din ande din röst,,,Gud visar guds famn,,,domen vi ska linda för jord,,,human ser din Skapares famn,,,svara vår Ave,,,se solens ton,,,Gud var Ave i skolan

tacksam-allt runt-knä bättre-kan gå bra-eldat-hämtat ved

menniskor visar dig tom verld,,,där gör du famn,,,mönster finner vi för verldens dino

-Gud?  är det något jag bör veta?,,,  som jag inte förstått?

Imanuel evig namn,,,ser given kvar i jord,,,du ska visa kend för kav i kellan,,,fönster vi ska ris festa

-hur fortsätta? ,,,som nu?

är ris,,,där en tinder går,,,nesta vi ska hjelpa avvisa synden som skelver vid jantes val,,,evan är kommande tinder som följer god visa,,,ventil är avvisning för kasta iskall hemnd,,,Gud följer god svar,,,jaa,,,du ser ju Guds röst,,,visa du tender verldens omen,,,kalven ser jord i fas eld,,,så rör vi Imanuels iver finna verlden han följer,,,namnet hör dom i öm famn

-ord Jesus?

tillfälle evan ska finna ris i famn

-vem?

Nasarets jomala som finner hjelp,,,tvärs hör du fester rum,,,vi ger,,,kom intill vår rum för då ventar vester estrad för eld vi fann,,,vi kend ser över din hjelp,,,tvärs helsar Imanuels ventan jordisk fin jamans hals,,,Gud är hjelp för vis malva,,,munter vi ska venta på famn,,,rösten är Imanuels svar så du ger hans följes röst,,,bön följer din hjelp,,,Gud vester fester famn,,,kend finner jafamn för Imans ris,,,empati velsignar din hjelp

-Simon?   fantasi?

sellskapet säger:en ton är hans röst du rör,,,han Imanuel vill ömma

-hur uppbyggt hos er?

fönster visar vår hjelp,,,där följer vi rusta god famn

-funderar,,,så jag förstår,,,

-varm  - svettas

kempa vi säger,,,velsigna vis famn

ventil

ventil

ventil

följer

följer

följer

veldig svar

 

sellskap

sellskap

sellskap

finner

finner

finner

famn för stig

 

jord

jord

jord

vester

vester

vester

rör gest

 

selfande dom

 

Guds rum

Guds rum

Guds rum

elskar

elskar

elskar

Gudshjelp för famn