Surahammar Fido famnar

samtal - 4/9  kl. 23.19

- tankar - kämpa - orättvisor - förändringar i samhället

velsigna du minnet vid famn

hjelp Gud röra vis väg

du famnar en svar som hör vis rum senda famn,,,din väg hör hjelpen allvar röra,,,havet ser du sender Jesu famn,,,allvar vill senda din famn,,,tjenster är i nåd

- min kropp mår dåligt av oro

be Fadern famna vis väg

- Jesus ord?

timmens en timmes askas hand är jag i hjelpen

ave vis famn i verlden

jaa

Gud rör rum

ave famn i rum

- hela samhället är upp och ner

sommar följer din rum så vi ska lemna en boningsfamn

- tack!  behövs!

Gud kan se du finner en famn som ska visa dig du fallet rör i rum

jaa

Jesus svarar du rör rum andens famn Gud fösser i din verld

gammal Gudssvar ska se vis rum famna verlden

andens svar är kellan

- hjälp!  det rätta! plus min oro i magen

himmel enter vis famn

andens hand är hjelpen

veldig famn finner nåd i din famn

vi sender eld vid rum

var rums famn

var rums famn

venta vi ska röra hjelpen så Gud kan fössa famn

allvar ventar Gud visa menniskor

visa fem som ser din vägs röst

jemmer följer din kella

gammal gammal band ser du svarar Emanuels feste så du fösser andens famn

ave din väg i minnets famn

boningsrums famn i famnen