Surahammar Fido famnar

Kasta du AVE till vishetens summa                                                            samtal onsdag 26/9  kl.02.09

Gud vill visa gammal ventan

se din vilja vill höra

du menniskor visar sol

giv din gamla mantel svaret

fest du famnen vid svaret

be vi sender rusta famn

velsigna given röst

famnen är tyst svar

ge din allvar

visa din rum

hör Guds svar

ge famn vid mantel

hemma är given famn

sommar ömmar för tinder

hjelp famnen rummets röst

sinnet visar gift

jante är hell

så hjelper Gud din salva

havet visar din givna famn

var då band

fenta då salvan

se rösten visar Gud

be för sommarvisan

så famnar Gud havet

jentan visar rummet

hender är hemma

hjelp var rusta vi ser

giv du tinder i rusta

Fadern kan minnas jid

handen rör band

där ser du son

han kan be för lamm

ljum sender så santa

havet istoria giver

ja

Gud allvar varnar

hender sellskap hör

du ser din santa sommar

sinnet är Guds ton

minnet summans salva

ge

din aska

visa

din rum

havet sender given ram

famnen vill sona

Mester ventar du visar gammal hand

ge

din sommar

halvan ser human

halvan visar summan

vinter elden visar

hjelp havet så

Ave vi sender

gammal hav vi famnar

Gud ser du sender ton

be vi allvar sender

gumman kenner gift

ljum är du

kend son ser summan

allvar tyst visar band

Mester var tidens givna rusta

rör din hav

göm var höst sav

kalven vi hell hjelper hörn

himmel famna

du är Guds svar vi hör

halvan är hjelp för domen

din hand kan se

din minne ber var gammal sinne så

Fadern kenner Guds timme

sinnet enter vis famn

vi giver du salvans ton

menniskor fester din namn

ja

var dust för allvar

tyst vi giver du ska famna namnet

namnet hör havet

helsar allvar i Faderns sav

vi giver dig tyst bend

se

din visa är tidens givna gamla

du hör halvans sinne

där där ber vi synden famna band

hjelp Gud se

tinder vi santa var

giv Gud besta rösten

menniskor hör din namn

mörker vi hjelper sona

då Guds timme är tuman i god kamp

puh jag blev kokhet,det rinner av mig....

jentan hinder ihjäl sender

din famn var humanfamn

ja

din röst var summan av var ris i din gamla hand

helsar hender i ljum verld hamnen

tack!

ber hjälp mig,jag glömmer mycket runt mig-kanske stressen jag haft-ber hjälp mig

Gud enter son

be

Gud sender eld

hör

Gud salvan finner

hender kenner gammal röst

hjelp Gud finna gammal kalv

son fester sinnets sol

giv din gamla kalv helsan för Guds sinne

du är livet vi famnar

du är tidens sinne

namnet du hör

öm hav ser lamm

tacksam!  hjälp!  led!  visa!

AVE Gud visar

tack!

menniskor nu kan visa dig lest för humans fina sol

se

hemma är Guds givna gamla tinder

mönster tender given AVE

du Faderns gamla rum

var med !

med dig vi är

hemma vi är

tyst vill senda Guds givna ton

be vi hör din röst

så vi elskar din gamla kant

bend eldens gamla band

ja

gamla var timmens tid

då vi allvar veldig hjelp hastade

så hör Gud rum

besta rösten är tyst sinne

meningen enter ris

AVE rösten hör

där rösten hender sender

oj vad varm och trött jag blir,kanske vila nu..

Gud tender viljan att komma till vis jon

så hör du sendaren hemma

när du visar tham

visa du sinnets sol

hjelp havet vi hör

din ris är tumans namn

AVE Jissus kalv sönder hör

AVE Jissus sinne

hjelp han tenda var ton

malva vi halvan hör

est ser allvar

se vi hender tinder kan gammal sendare visa

var Guds santa

se du är band

ge du havet sinnets sol

enter din givna timme

där Gud kan visa domen

böna du sol i Ave

se

rum kenner din namn

ja

be för lamm

be för sommarmoln sender gift i Guds givna have

kasta gammal god gift

över handens sellskap

hör du är tumans tid

men! hur bemöter människorna mig?

gammal allvar ser

du hör tyst sellskap kasta god given ram

tack!

giv din allvar

tiden visar

se

vi är tidens sinne i sol