Surahammar Fido famnar

 

                                               

havets famn

vi sender dig timmens famn

 

famn fösser famn

var famn finner famn

Gud säger:

din väg tender ventan

jaa

din väg visar där rum

följ vägen

visa rum

ave Guds tjänst

var Guds rusta

där finner du ton man fösser

 

valet visar svaret du sender

ge du solen svaret:

se jag är famn