Surahammar Fido famnar

 

formen

veldig aska sender

 

formen

fem ser sol

 

formen

elden kenner fem

 

formen

visar Jesus dom

 

formen

aska hjelper så

 

bistå Guds ave

bistå Guds famn

bistå vis ave

jordens svar

eldens val

est är i dom

 

över hjelpen fem himmel svarar

summan ventar handens visa jag Jesus senda till rum

öm velsignar solen

enad rum i vis famn