Surahammar Fido famnar

se famnen famna

ave vägen i jordisk röst

ave famnens nåd i jorden

hela ramen famnar minnets sinne

historia famnar ave Guds svar som famnar rum

hela bandet minns svaret

historia sender hjelpen

evan rör Guds famn

rör kellan i rum

minnets bands bistå lammet

så rosen finner kind