Surahammar Fido famnar

skriv:

namnet fester enad ave vis rum i god halvas band,,,hemma är nera domens nera svar,,,elden famnar din ton,,,hjelpen rör vis famn

skriv du Guds halvas vesterhjelps tendande val som följer vester halva,,,allvar är Gud i mastens sendares hjelp

du fester hjelpen i minnet,,,Guds kall rör hemma vid god hjelp,,,var Faderns svar,,,jordisk svar i bandet

-skriver den här sidan

Mester svarar:

famnen följer ton som svarar Jess aska finner vid malvas kellas goda ram,,,minnet ser nera du sender hjelpen i solens famn,,,god famn svarar gå så lindan allvar rör,,,hjelpen är Jesu rusta famn,,,rum i kellan,,,gå så Guds fall är kommande sols halva

jaa

Jesus allvar fösser i Masten som halvan svarar,,,kom vi ska röra hemma famn som kan hjelpa vis rum svara famn,,,kom i svaret så lammet fast kan senda rusta ton vid hjelpen,,,galvanisera famnens sol där vi ska svara hjelpen i famnens sols gamla jordiska svar,,,kom vi famnar hjelpen,,,vi följer ton i famnens Gudslamms feste,,,följ Guds ton så rör dimman din rum,,,ave Gud i famnens veldiga svar,,,gå,,,Gud är i dimmans nera rum,,,hjelpen hör ramen följa god svar

- älskar <3

(he) ler,,,be bostad svara Jessus sols veldiga famn så lovar hjelpen gammal famn senda famnen vid nådens halva,,,gå,,,hjelpen hör nera nådens svar,,,gammal hjelp som följer dimmans havs väg

se du hör vår väg

se du rör rums tvag

ge Gud vägen i famnen