Surahammar Fido famnar

 

Gud visar hjelpen

se din allvar är solens hjelp

Ave Gud i allvar

- bäst?

se hans famn fössa rum,,,ventilen ger hjelpen,,,allvar är kommande Jesus famn,,,allvar är istorias tinder,,,be din rum senda jorden kommande jordiska fall,,,över tonen är minnet i skolan,,,be famnen senda hjelp,,,du minns svaret,,,famnen finner jordens röst,,,be home röra famnen,,,minnet är Jesus

- ta med?

kellsvar hör

var jordens ton

för ros Ave famnen rustar

-ton? om jag skriver?

jaa så famnar rum

-läste i bibeln om födslovärkarna?  nu?

himmel hastig famn i jord

varna rum så fösser du nesta hjelp

himmelsfamn före vester est kenner

tvag kinden vid vägen

för allvar är famn

visa svaret i Ave famn

följ din allvar,,,visa din rum,,,hör vår röst,,,alla är kinden i famnen,,,hemma vi hör du rör sinnet,,,svara vår rum,,,famnen giver dig jordens famn

kend är kellan

Ave vår svar

-ny Påve ska väljas

(ler) jaa så är jorden sommar

du är kall i Ave havets allvar

över verlden är havets Ave god allvar

sinnet visar rusta rosfamn

-Gud nu får du hjälpa mig!

ventans jag är lindan som famnar,,,vis är god rum,,,tend kindens famn,,,tend så kinden kan famna

vi hör : allvar visar jorden,,,vi sender föss kind,,,Guds rum är tinder,,,Guds rum ventar ni ska visa tham som är tend

-hur visa?

visa hjelpen viljan

-hur visa?   här?

vid hjelpens velsignade rum föss svaret

jaa visa din mast så följer fönster ton

-hur visa mast?

ge mantel i namnet,,,Gud handen ventar hjelpa,,,Mester rör din svar,,,en tinder svarar svaret,,,över rum svarar allvar,,,

-vad göra?   bäst?   hur?

visa du svarar kinden

hör du visar verlden viljan som famnar mast

visa du lindan lemnar i svaret