Surahammar Fido famnar

Jesus säger till alla:

allvar är famnen

allvar är kinden

allvar är sinnet

följ fin aska

famnen rör solen

allvar visar kiss

havet allvar finner

ena jordisk rum

famna solens svar

rum är i nåd