Surahammar Fido famnar

se allvar

minnet lemnar vishet

se

vi lemnar - du rör - se -vi visar -given tyst rum -band ventar

finn din namn

finn din rum

finn din sinne

se rum hör

vi elskar

eld i sestav

eld i viljan

eld i kasta famn

eld i Guds timme

eld i rummet

eld i gåvan

eld i salvan

eld i rummets vilja svara

Mester ventar se rusta för tenda Guds jord,,,vester velsignar Guds ton,,,du lindar,,,du kastar Guds svar,,,måna då ventan,,,be,,,kalv selver under vinterband,,,miljoner Jesus tender,,,Gud hör besta ton vid viljan,,,elskade giv Gud famn,,,besta band helsar livet,,,min jord är din,,,så famnen vill röra lamm,,,be,,,be,,, giv lim för lest i svaret,,,ja visa rusta för Guds tomma gåvor,,,Gud elskar gåvan vester bender,,,mellan tyst allvar elden visar Guds timme,,,

Fadern är viljans Josua

hjelp han,,,santa giv gammal svar ventans band,,,be,,,rusta du fast ventan,,,hjelp gammal val,,,giv Gud svaret,,,bend din namn-Fadern ber,,,AVE vill rum tenda,,,Jesus kenner vis veldig mistel,,,din Jahve elden Mester,,,du öster hjelper,,,venta,,,be,,,fantastisk vilja giver famn,,,hender nu svarar,,,be vi svarar,,,be för lender i human fall,,,be för öster velsignade tysta rum,,,be för Guds penna,,,var vinter sköld,,,

översvämningar,giftkatastrof,jordbävningar,vulkanutbrott...!

geldenär hör hyss,,,hell är veldig svart,,,galvanisera vår jord i svaret : besta verld är sol

Gud ber dig ta fasta på ventans visa gamla famn

tinder giver Gud till fin mast

Gud ber dig giva allvar för lamm i din rum

verldens famn Gud rör - giv famn för lender i verlden

Gud panderar svaret

Guds varliga est är eld

ja anden är Guds svar

se vi är lenders visa val

hjelp Gud se

be

Gud rör din namn - han ser du svarar gift

be han sellskap rör

var är Mester?

Jesus  han är öster verld,,,han är vid band för din rum,,,han är svaret i viljan,,,han hjelper dig se,,,se havets rum vi helsar,,,du menniskor kan röra,,,giv din famn för tyst band

........-börjar det nu?

giv din gamla famn min minneskall,,,hjelp viljan att se,,,vi valde din famn,,,du hör,,,vi sellskap helsar,,,bend,,,be,,,du ser,,,mönster hör din givna famn,,,man visar dig : giv du din namn,,,före famnen ska vi famna tyst röst,,,

..vad säga ?

est ska säga:

ventans timme ventar rusta för kasta rum för verlden