Surahammar Fido famnar

velsigna vis svar

visa rum

så rör vi

 

 

velsigna famnen

velsigna famnen

följet ska minnas famnen

jaa

fin röst du rör

före din rum

se

vi svarar

ge

vi famnar

Guds rum är sommar

du rör jord i famn

fönster ventar visa dig Guds hjelp

rör given Ave

rör given jon

rör given ris

anti ska fössas

jaa

anti ska istoria himmel finna

ventil rör din svar

aska kan visa dig rum

- hjälp min oro - stress

vi ser

Guds Ave ger svaret

du visar kellan som vester är

- ja sönderstressade

på båten - äter,,,var med!,,, ska snöa!,,, storma!,,, åker sakta,,,

besta gest

hör Jesus kvar i din jon,,,han är hos dig så du velsignas

- förbereda?,,,tänka på?

never selver jesus

- nej!,,,just ja,,,tänkte inte så,,,blir glad,,,känns bra,,,skönt,,,ord?

följ tyst jag som ser du namnet svarar

-med rätta!

fönster nera ger dig kellans fina val,,,ventans velsignade jag hjelper hjelskam så jord vill famna,,,gå du finner din nera famn,,,gå du ger viljan vis ton,,,Guds tham finner mast,,,jaa,,,ge din röst fin ton

-med !,,,hjälp !

torsdag

-tankar allt runt,,,,

Gud visar dig val

vester gömmer en jord i fin famn

följet Jesus visar du faller i home där mast följer evan,,,då visar du istoria,,,Guds rum följer dig,,,se,,,hjelpen vi ska ge,,,

-mer skriva på datorn?

förstå vis jon

du tender

förstå vis svar

vi rör

jaa

du ska skriva

famn är evans fönster

där jord fösser istoria

skriv:

kalv i lamm är evans kempa

domen Gud visar

kalv i kommande jord

är köld för en tid i

göm god lest

skriv:

kölden Imanuel sender till hörn

jaa

istoria Gud sjelv var hand

din svar binder Gud så jord kalv i sol ser

gå så rör Jesus din rum

domen famnar sommar för rusta jord

vi Emanuel ton sveper

vid hjelp

kommande tinder visar hjelp

-ek. krisen fortsätter ?

he he he he he suckar

be rum följa rentans eld

jaa

kall är sommar i namnet

Gud säger:

velsigna kend ska  f

- ??

ekonomisk kris ?   i världen

kend Imanuel svarar:

tend havets hjelp

du visar given aska

så följet rör hinder