Surahammar Fido famnar

ha viljan

ha viljan

famnens svar

Guds linda

allvarsfamn

rör tonen

enad väg

evan kan röra

famnen sender nåd