Surahammar Fido famnar

-skriva något på hemsidan?

Gud hör du rör rum som handen svarar

jaa

skriv Guds följe ska venta bostadsrum fem vid nådens sendares svar

himmel gammal gammal rum ska venta jordens lamm som fallet svarar

visa du hjelpen för Guds svar veldig ventan ska röra i rum

allvar är rum i rusta famn

-åh hur ska jag kunna rusta mer famn

kenner du din väg?

-ja

kenner du vis hand?

-ja

svara din kellas hand salvans rum fem hör hjelpa din famn i formen före domens svar hjelper allvar

-tack

-tycker vissa texter är för personliga men vad kan jag skriva på hemsidan?

aska enter din famn

där velsignar ju minnet som följer vägen

skriv du:

nådens allvar är famnen i aska rum

säg:

kellan är kantens sav i famn

Jess famn kisser jaget som famnar ave famn

allvar visar rum som sender Jesu famn i boningsfamn

Guds famn är hjelpen i din mon

ge din famn till rum