Surahammar Fido famnar

 viljan famnar nomeno

rusta Guds rum som är lindans nomenos väg

 - hur bäst rusta nu?

visa Guds väg som famnar nomenos sols salva

visa du kellans ton som kan famna jordisk rum

visa du rusta rums famn som fast kan finna allvar, där rusta hjelper allvar

 

Guds famn är i kellans svar

istoria är i vägens nåd

viljan kan du röra i famnens svar

himmel visar du ska svara famnen vid malvas ram

ave Guds lamm i verlden