Surahammar Fido famnar

 

tysta ska vi fast röra din väg

visa din väg för nimbus rör då minnet för verlden                                                                                                                                              

viljans väg rör rum,,,ave rum i fin svar,,,ave rum i svaret,,,kellans allvar fösser solen som famnar Guds ande,,,minns rum som fester en gammal svar,,,en väg som svarar eld,,,hjelp rum fössa ave vis allvar vid vägen

se du ska velsigna viljans väg

enad väg som ska velsigna vis rum

enad finner Jesu svar

vi svarar Gud ramen i famn

sender bindande svar,,,eldens ton som fem rör,,,jaa,,,viljan rör vi som ser Guds tvag i jorden,,,- varför!!! tvaga!! ,,,skolans nåd fösser viljan så du vill famna rum i famn,,,- kan jag göra själv!!!  ge famn!!! ,,,elskade röst hör min kellas allvar,,,-ja,,,ge famnen till solens tendande Mast som ska famna rum i famnen,,, -famna allt !!!  allt dåligt !!! ,,, se namnet rör solen så du finner vägen i din väg,,,viljans svar är: bend din sols svar i given verld,,,send Guds lamm i famn,,,ave famnen i rum

skriv: tender eldens veldiga hjelp som fösser kend hand,,,sender viljan som famnar,,,sender viljan som fester eldens svar,,,se,,,din andes rum fester viljan så du famnar vis rum,,,se vi rör hjelpen så där kan halva famnen svara,,,felsigna du vis rum i jorden,,,nera tender du nåd i malvas visa kella,,,nemner du famnar vis hand,,,din sols lamm är i rum

skriv: viljans nåd fester rum som följer vis rums svar,,,visa rum solen som helsar: jag veldig hand ska tenda en rum som fester hjelpen,,,var vis vid vägen,,,var en kall i famn,,,var Guds rums svar,,,en allvar rör jag i jorden

skriv: ave hjelpens fall som fem ska veldig jag röra,,,en andes rums nåd vid malvas famn,,,Guds fall finner nimbus som famnar en verld i nådens lamm,,,ave famnen i hjelpen,,,Guds hand i viljans svar,,,venta verldens ton som följer bindande verlds lov,,,elden är vid bindande sols sol,,,allvarsväg vill följa given väg där rum ska venta nåd vid bandets svar,,,höver din rum ser vi famnen som sender nimbus famn,,,jentans andes lamm,,,veldig hav ska du följa i Guds famn,,,valet är nådens ton,,,ave famnen i famnens svar,,,veldig allvar är vi i tonen som följer din väg,,,ge Gud domens tham,,,nådens allvarssvar,,,eld anden ska velsigna i din dag,,,-tacksam!,,,anden ventar lammets nåds linda som famna lindans sol i famn,,,hemma lemnar vi rum vid din lamm,,,ave Guds hand i ton