Surahammar Fido famnar

min väntans viljas svar är istoria kan vilja famna verlden

 

havets svar är elden är vis vägs svar

 

du minnets svar famnar jordens väg

 

bistå din vägs svar

din väg är bistå solen

 

 

 

.