Surahammar Fido famnar

andens kella kan fössa domen som famnar vägen i viljans sols väg

anden kan fössa gift som svarar jordisk svar

anden kan fem röra vid nådens allvarssvar

hjelpen är viljan i rum

viljans lov rör rum

-anden!?  ord!

sender lammets vägs hand

hör nera viljans svar ska Gud fössa god famn

hör domens lamm ventar en andes vägs kella där nåden famnar rösten

jaa

du ska röra menniskors sellskapshalva där du minnet famnar

du ska svara kom i famnen                                                                                                   

du ska senda tist sols ande till hjelpen

nera visar famnen Gud lamm som rör vem famnar en hjelp vem rör sendaren vem sender kind i famn

visa du kellans gift där du rör rusta famnen

gammal gammal band vill hjelpa famnen vid svaret

allvar är vi som ventar lammet

ave Gud i jordens väg

hjelpens väg vid famn

god rums lemna havets sendares hjelp

ave bindande famns linda

bindande kellas lamm ska famna havets enda jag där Guds halva minns famnen som enter rusta vägens halva

jaa

vi ska famna minnet som halvan ska tonen svara

ave Gud i famnen

famnens svar vid vägen

allvarssvaret vid rum är Jess himmelsgamla rum Gud rörde

minnet famnar ave famnen som famnar rusta lammet

god jentas väg i mon

se skriv en tons nåds hands felsignade lov

jaa

skriv du

vem rör lov

vem rör rum

vem rör rums goda famn

jordisk svar är tham som famnar Guds rum