Surahammar Fido famnar

ventil följer din väg,,,minns svaret du svarade,,,Guds rum ger namnet ton,,,meningen mörker ska ge ris,,,där nera dig finner vi solen,,,där ser vi god svar,,,kalv är Jesus föss,,,havets namn veldig famn,,,ton ser du hör jordens Jesus som nera visar hjelp,,,Jesus kan visa dig god famn,,,

vi följer

tend röst

jaa

vi följer

ventans röst

före rummets Jesus

du sveper före hans rum

ja minnet följer rum

var bend för vis i solens namn

jaa

rösten ska famna

du ska röra sovande svar

mönster ger du till verlden

där hjelper du havet

var ljus i allvar

där ser du ton för allvar

venta famn i allvar

Jesus ger du hör

så var vi goda toner

domen bender rum

-dålig-kränkt av andliga arbetare-+ c.

venta vi svarar

venta vi svarar

venta vi famnar

var din svar

gift är solens tinder

kempa för jag visar vägen,,,du ska följa Jesus väg,,,han ser ventil i vägen,,,se du följer Guds rum,,,fönster följer anden som fösser din väg,,,Jesus följer namnet,,,gå du finner Jesus på havets ton,,,du namnet ser för vi ska fössa vis tham,,,ner du rör havet vi svarar Ave vår röst

handen vördar famn

vi svarar du svarar

allvar jagar verld

menniskor tender vis väg

hjelp du verld famna

där ber Gud din väg svara

jaa

hör verld i tvist följa din namne Guds röst

där kölden kind svarar

finner Jesus sommar

Guds famn finner jord röra svaret

famn är famn

min namn är solens ton

din namn är inter ventans

jag Jesus är aska i allvar

ventil : följer - hjelper - fösser - rör - visar - ventar - famnar famn

-tack !