Surahammar Fido famnar

se din svar vill visa summan av sendarens kella

se du ska du minns famn vid din hjelp

du ska följa famnen i sommar

elden som kan se ventans famn

enad jag vill röra Guds famn

se du rör en famn i din väg

min minne rör din svar

se du sender hjelpen i ton

solens rum i famn

annandag jul

minns en ton som fanns vid jag faller i famnen

minns en ton du följde i kellan

minns en ton du visade ave famn

minns en ton fallet såg venta rum famnens svar

se hjelpen är fem

se hjelpen är en tvag

se din ande ska visa dig bindande fall som ventar visa Gud famnen

se du ventar jag hjelper famn

visa verlden du rör famn

allvar är din Jesu röst

ave famnen i bindande hjelp

-ber hjälp! kropp sinne!

dimman vi ska sömmen se santas ventan i famnen

eldens allvar vill röra Jesu famn

menniskor vill tust sav se famna en jag i fin famn

eldens allvar är bindande famn

var enad i hjelpen

-vem?

gestens fem

venta du viljan i famn

venta du viljan i vis sendares veldiga jag som ventar famna Guds velsignade tvag