Surahammar Fido famnar

domen är järn - järn i öm

 - när jag skrev den här texten, plus bild, så var 200 inne och kollade på hemsidan  :)

skriv  Guds linda velsignar hjelpen som följer kellans lamm

skriv  Guds havs lamm fösser en aska i famnens hjelp

skriv  Faderns lamm allvar svarar

jaa

hjelpen är i din svar

imans lamms rum

din väg ska svara Guds lamm

havets svar är visad

fem är vid dimmans linda

venta given fast sols röst så veldig hjelp kan röra din väg,,,var ave vis svar i bindande rum,,,havets kella rör Gud vid bistå lammet som fem ser visa kellan,,,en väg är i din svar,,,allvarssvar som famnar

 - allvar nu?

se du fem famnar i kellans nåds väg

binder minnet i din väg

binder lammet i vägen

svara rums vägs sendare

Jesus är i Mast som rör bandet

 - skriva det här till alla?

skriv

en timme

en ton

en andes ave kellan

 

en famn

en kind

en aska ska svara

 

elden följer andens famn

elden rör rums timme

Emanuel fast svarar

estraden kan kiss komma

rasets list ave Jissus

shaliman i famn

kom vi svarar

kom vi lindar

kom vi fallets havshand ska visa famn

andens famn visar rum,,,vi halvan svarar,,,iman rör din kella,,,så hör Gud viljan i minnets famn,,,så hör din malva fem i nådens havs hand

 - skriva hela samtalet?  råd?

skriv kiss svar så hör du veldig ram vid din väg