Surahammar Fido famnar

samtal

- ord?  råd?

se enad namne ska svara öm rums famn

du ska röra vis famn salvan allvar sender

du ska famna famnens väg

aska ska senda lammets rum

jaa du ska finna nåd som är Josuas svar

vi lindar dimmans ton

be

thamens rum ska fössa nera rum Guds hjelp

du svarar en rusta famn

Jesus famnar mon som visar elden i hjelpen

famnen sender rusta

du hjelper Gud svara en andes svar i kall

- varför blir jag så känslig nu?

en ton enter nera hjelpen som rör dimmans väg

Guds ton fösser Guds svar

du ska röra Jesu väg

du ska svara vägen som nådens rum svarar

du ska se Jesu svar röra en sol i vis svars svar

du ska svara viljan i famn

- mer?

hemma enter allvar Guds kella

hemma visar nåd Guds rum som allvar kenner nemnarens himmelska band

hjelpen allvar rör

kom i nesta famns svar

Gud allvar svarar

halvan allvar sender i solens sols väg

- allvar nu?

där elden fester en kellas lamm

där är vi nådens hjelp

- längesen jag såg ljus!

.......

- Varför?

.......

 

- Jesus?

da mina allvar visar du svarar en allvar i Guds väg

elden hör ventans nemnare

där allvar fester hjelpen

be namnet svara:

kom för lindan ser Josuas väg i ton

- känslogråt igen?  varför?

h-s synden ser santas velde sönder fem fistel hjelpa fössa till Guds väg i hjelpen

du svarar veldets svar

havets allvar vid nåd

Gud kan senda viljan så du fösser kommande famn

gå vid rums famn

dimman allvar svarar

hör jordisk fin svar senda Guds famn

 

dimman fem svarar

elden rör Jesu svar

viljan rör Guds svar

enad band famnar

 

be  visa nådens väg

be  svara finner vi lindan

be  kenn vis sols famn

allvar är kellan i famn

 

- hjälp!  orkar!  magen!

be  famnens väg tonen svara 

Jesus är Guds lindas röst

Guds väg minns nera du ska visa jorden famnen så du sender lammets röst i vägen

hör namnet ska visa jordisk svar för Jesus är allvar i minnets svar

se skriv du viljans h-s gömda empati så lindar hjelpen Guds famns svar

jaa

skriv du vis vägs tendande linda,,,skolans väg vid rum

skriv du gifts sols feste du limmar i vägen

Guds linda är vid hjelpen

ave vis famns band

- synd?

lindans kunskap är famn

syndens h-  listar göm famnen i jorden

fem ska vilja famna,,, där är sönder ramen i vägen

- vet!

sender vis famns hjelp i famn

- tacksam!