Surahammar Fido famnar

hjelp

valet

hjelp

finner inter

hjelp

Gud salvans form

Gud savens sommar

hjelp

din visa

Gud salvsinne

sommar kan famna

velsigna famn

        ja

velsigna villsav

        ja

velsigna rummet

        ja

fester sendaren

        ja

hjelp famn

        ja

giv Gud rum

        ja

sellan samma famn

ris kan röra

ton elden fester,,,bön är sommar,,,se Jissus elden giver famn,,,Gud öm lest,,,

få bibelcitat?

Allsmäktig visar dig mönster före famn,,,vet du rum sommar giver,,,kan du vara din minne,,,giv ventan sol,,,där står i mantelljus din väg,,,Matteus fester du,,,han skrev ventanson verlden såg i ton,,,se så sidan före vi allvar var,,,jentan visar summan,,,verlden ventar du ska visa god,,,ja han är sinnet

..mönstret nu?

där ser du given salva du menniskor rör,,,ja allvar vi fester,,,mantel vi giver din famn,,,se lindan som du ventar festa,,,hjelp AVE för Gud,,tonstig vi famnar,,,

..mer nu?

giv din gamla röst för famn,så visar du vinter rusta för famn

jentans famn rör son,,,famnen erver rum

..var finns sanningen?

se tvag elskar kontiki

se solens minne är famn        tillsammans giver vi dust före se land i sav

..var är landet?

..där hjelpen visar famn

saven ber:elden ventar rum,,,hjelp du val i mantel,,,jentan rummet ventar dö,,,veldig hender sender din mellvar,,,du sönder giver söm,,,

..vill inte mitt liv ska vara bortkastat! vill hjälpa!  råd?  framtid?

ja var din selvande famn,,,hör Gud velsignar given sommar,,,sender första goda tidens minne,,,han veldig given minne,,,han är öster son,,,god son,,,ja vam är son i minnet,,,havet finner salvan,,,be,,,Gud valde sinnet

..anti sender veldig gest

ok!

gest ilskaköld finner sellskap då mellvar är sol

..hemma-ska sova -lååång dag

vi famnar,,,vi finner din sista svar

Immanuel?     ord?

var famn

vi ser svaret

du ska visa tiden famnar

rör svaret

gå vi ser

gå salvans ton

giv din ram

finner svep före famn

visa du vår feste,,,du ska be före din famn,,,hjelp AVE rummet,,,var sommar före din svar,,,Gud är lest i din famn,,,hjelp Fadern se,,,din minne Gud ventar nå,,,besta svaret hör svaret,,,ge Gud savens pandera,,,

du ska se

du ska röra

du ska svara

himmel son fast var

venta hjelp från bunden jag,,,Gud var feste i minnet,,,ja,,,ja elden ska kinder kyssa,,,var din mynt,,,verlden hell giver,,,vest selver,,,hjelper öster se vinter,,,gammal kall finner svaret,,,be han sender dig viljan,,,

..viljan till vad?

Mester ventar du ska senda fall,se så hjelper du Gud i tiden

ensamt-lite oro-var med-jag lugn

venta sendarens famn,,,men skynda,,,se du enter vinter,,,menniskor selver,,,santa veldig vilja vi minns

visa vår Tham

visa svaret

rum elden rör

Gud giver dig rummet

Gud visar dig legntans ande för tyst röst

havet giver dig hand

se din santa kan lemna renta för salvan

du minns

Gud dilemma ser

jentan sender verldens hjelp

Gud vinter ser

vinter över sellskap fester

synden kinder hender ventar se

se hjelp allvar

se rummet före rusta

bön vi sender sommar

visa du din hjelp

giv Gud famn vi famnar

tinder Gud vill giva

din malva ser syndens minne

menniskor hör veldig tyst röst

handen hjelper du

vam minnet finner famn

Gud besta sendaren

Gud ser summan

kant veldig gift(gåva) i Faderns ventan

vems väntan?

Guds kenda ton

när?

han just i sellskap ber svara,,,han kenner din svar,,,rusta före rum

vad är svaret?

närmare ventan sender

du selver i svaret

som före Guds svep helsar son

kommande timme

velsignar öster tuman

mantel elden svarar

menniskor hender tyst giver mall stig

menniskor kurvan tillber bön

ja

stig är tinder

tuman

visar

ventans villson

venta

din famn

i verlden

Jissus elskar be

domen fester sinnet