Surahammar Fido famnar

tiden

över

veldets vara

gammal

val

hör sendarens tid

estraden

kenner

hela verldens famn

ja

man enter alla svar

est

öm rör

gåvan

helsar

himmelssvarsöm

namnet

jagar

sendarens söm

en val

visar inter human

människa då rosen ser

nådens ventan

est sender