Surahammar Fido famnar

du helsar ave till viljan

santas ros vi velsignar,,,du elden rör,,,hjelp rusta för sommar,,,vi ser aska,,,

,,för mig? personligen?,,alla?

för alla vi fast rör

där din vilja svarar

där lemnar göm nu famn

ber rätta!

kasta då ventans lamm över jorden

förklara hemma? var är hemma? havet?

(suckar) hemma är alltets himmel

vi är skapade av Guds famn

helsar gifts söm

menniskor ventar besta rummet

din namn elskar fin sav

vi sender vis sommar

men rör din rest


Gud visar så ris är skapat,,,

gör ton för Gud i santas visa,,,ventar handen som visar: göm valhinder,,,Gud visar göm din nesta syll,,,???,,,

din feste i din verlds hand,,,försöker,,,vi ser,,,hjälp då?rätta?,,,Gud visar du var famnsendare som himmel rörde,,,

hjelpen är famn,,,så visa du himmel,,,vi listar hell,,,gör sommar timmen visar,,,kasta aves jag,,,given famn vi fester,,,

elskade

rensa göm

du elskar summan vi fast finner,,,kasta viljan som helsar Gud est kan summan minnas,,,gå vis väg,,,elden ömmar Guds rum,,,ja,,,där fistelfas visar dig röst,,,hittat min väg!räcker det??ge famn runt?? där nu sender fin allvar,,,rusta för Guds jag i sellskap,,,tyst är rusta,,,ja lest är band,,,då sender Gud ris för band,,,

est öm

est sönder ser

est kenner rum

när du ser Guds dom

där gör vi summan som visar du tusen fester i mast

mer nu?

gömmer du val i sol?

när du fester gåvan

din famn sender sinnet