Surahammar Fido famnar

vi ska famnen höra giva sanningen för verlden

Gud säger:

där hör lindan home

eld ska hjelpa sommar

du vi ska santa höra säga:kom vi elden hör hjelpa verlden

velsignade jag eld famnar,,,havets vilja velsignar sommar,,,män ska rumden kella svara tinder,,,svara ska Gud finna,,,menniskor enter svaret,,,hender namnet sender ljus,,,

hör rusta för nåd,,,eld ska venta kellans ton,,,var en som famnar så ventar eld kellan som fester Imanuel

hon ska visa lender svaret:

Gud är famn

vi rör din sol,,,veldig namn vill senda fin sol,,,hjelp Gud famna,,,din santa ska finna ton,,,var vis för du rör ton,,,gammal röst ser tinder

famnen ser himmel

hjelp rum finna sol

varje namn visar sol som anti ska se,,,anti finner rum,,,din rum hör omen,,,hjelp Gud hender finna

nu kommer tankarna -vad är rätt?   -vad är fel??  -vad händer?  -är jag galen?   -hjälp mig!

vester finner din ventan,,,du finner din gamla famn,,,hjelp då Fadern se rusta för hjelp i rum

varje god santa fester salva

velsigna verldens rusta,,,be du hör god röst,,,ja,,,rör allvar

hjälp mig förstå?

vem famnar?

vem sender gummans ton?

vem velsignar rusta?

vem famnar din jag?

vem hör rusta?

vem är rummets famn?

vem valde solen?

hjelp du din sommar - skammens tysta hand vi hör

 vadå göra mer?     

var sommar för ton

 är det !

jaa

du visar ton god röst,,,visa god röst för min sommar,,,hjelp famnen röra rum

 veldig famn

ventar hjelp

 

helsans ton

visar inter

 

famnens famn

famnens namn

 

verldens röst

verldens end

 

kenner viljan

kenner tinder

 

veldig famn

ventar lamm

 

iman tinder

kenner famn

 

 

se solens hav

ska minnas jord

för rum som hemnd famnat

 

eld gömmer jord i sommar

eld sender himmelsfamn

 

Gud visar god ventan

ventan vid solens jag

 

där eld ska famna domen

som finner end