Surahammar Fido famnar

 

du minns en famn som rörde din väg vid famnen

havets väg som svarade din hjelp

du minns din väg vid famnen

som sende en svar som Jesus rörde

du minns svaret som jorden famnade

ljum var vis vid famnen

du minns 

halvan som finner hjelpen

du minns

din väg i famn

var varlig i famnen

var rusta i Jesu svar

enad allvar i rum

Ave vis röst i minnets sendare

eldens allvar ska du senda till dina venner så jorden ser famn

skriv:

andens allvar hör hjelp Guds ventan 

skriv:

ave famnen som hör rum följa en sendare

följ en sav som är vis i rum

fem ska hjelpa allvar

du ska fem se rusta jorden

en dag är en vilja

en dag är en svar

en dag är en kella

som famnar vis rum

en dag är en hjelp

en dag är en väg

en dag är en fin sommar

som hjelper fin svar

rusta rum i svaret

rusta lov i famn

himmel rör vägen

himmel är vis

himmel rör hjelpen

vester erver allvar himmel valde