Surahammar Fido famnar

 

timmen kommer

timmen nera famnar

timmen sender timmens svar

 

giv lim för ton,,,bistå hjelpen i kall,,,visa dimmans nåd som rör Jesu famn viskar nesta tista famn

minnets velsignade famn som sender Guds hand

 

allvar är nåd i vägen