Surahammar Fido famnar

Gud ser du teljer din höstallvar

mönster rör svaret

vi elskar given vis inter

menniskor elskar aska,,,lender visar band,,,du menniska som vintermörker visar,,,Gud svarar: du menniska som sender namnet rum vester,,,tyst timme var Gud,,,visa psalm,,,han rör lemna tusen ramar,,,nilens eld hösten hör,,,gammal aska kan velsigna vis svar,,,

vi säger : du estrad för kant som ventar på tvist

vilka tvistar?

en svag bestemmer över din nil,,,en veldessöm,,,en menniska som kväver verlden,,,rusta för mast,,,när du rör famn ris ärver,,,du  mentor för vis vilja,,,du ska fast hender lemna,,,

visa för mig själv ?      andra ?

du ska visa för allvaret,,,nu est manar hender till malva i verlden,,,helsar bend

alla ventar

ja

vi allvar ventar

vi velsignar din visa verld i andens Mester vester du ber :

Fader kom så vi kan hell velsigna

domen hör

när du menniskor ventar finna Gud fester viljan som ventar

skynda du Mester möter

säg : du velsignar ventans visa , då rör du ventans jag

anden är svaret vi fester

Gud sender - du visar

mesta viljan är svar vi munter milstav visar

se rusta,,,Gud , vi nera renta svarar

finner

menniskor

dagens

gamla thäm

du ser

din namn

svara : kasta Guds timme

vester kasta så

börsen rasat här också ,skrev tidigare,fortsätter?

ja

Gud menar du manar verlden,,,saven eld ventar visa,,,din nöd rör god svar,,,mantel nu står ventar på minnet,,,allvar ser verlden,,,havet är vår tids mast,,,handen ska umbäranden möta,,,aska ska hell den böna,,,velsignad eld är omen du visar

skrev inte "fistel är Guds selvande dom"      ta med det ?

elskade aska tyst hör,,,handen vi finner enter veldet är gudstav sönder vi velsignar

Gud? skriva om fisteldom?

Annika,nu sellskap verlden öster ber hasta

inget svar!  skriva det?   Gud?   vet de reagerar på sånt !?

(ler) sestav hender visar,,,vi är tusen som rör vis,,,gå så visar du ton

ord Gud?

allvar enter fin minne

allvar helsar

vad är allvar nu?

där gest visar vi sellskap vester mörker ömmar

så det leder till aska,nåt bra?

ja,så du lemnar rum rusta,,,kasta AVE öster ler,,,du vester söndermörker visar

Ave veldets hastasommar

Gud ventar på sinnets santa

ok!

Gud?

är jag svår?

alla ventar

du ska rusta för given minne

åååååhhhhh     hjälp  rätta !

vi elskar du stumhand,,,gammal list vi santa minns,,,rum vi vill röra,,,Gud ventar rum vis svar,,,aska aska elskar,,,gör du din mening Gud tusen minns,,,

nattord?

hasta syndens menniskor elskar hell

eld elvan kisser

du minns

allvar enter mörker

son så visar,,,kasta ests famn över henderrum,,,hjelp ser allvar,,,ja,,,giv tinderhand,,,där vi visar du menniskor gör tuman törst,,,bönrum är höst,,,

allvarsord nu?   råd?

jag nödstav kenner

ja världen är full av ondska,men också ljus

sälla vester rum

gör din timme

vi sender rusta för god minne

skriva rakt av eller sovra , plocka lite ?

visa vi hör du är min vinterfamn som rusta visar

vinterfamn-jag hjälper till med det dåliga? förbättrar?   rustar så dåligt blir bra?  eller hur?

ja så är det

ja vi ser rusta för viljan

fester rusta för svaret du sender

 

visa du är vår sav

Gud enter rum