Surahammar Fido famnar

ni måste förstå det jag inte förstår!

Gud ser

tender famn

hjelp

ge

tend kall

något som jag inte tänkt på?

jaa

hjelp viljan - hjelp svaret - hjelp rusta - hjelp rummet famna - Gud söm sender jon i god famn

hur hjälpa viljan?

visa Guds svar - hjelp saven famna - god visa est famnar

visa Guds svar genom handling?

visa Guds svar - en tinder som hör havets famn

tända famn! hur? vad mer?

visa verlden din famn - hjelp rum senda svaret - Gud är sommar

hjelp Gud lammet velsigna,,,Gud är ton

vem är lammet?

Gud säger:nera havet sender hjelp till dig

vem?

vi sender Faderns kall

vem?

där nera ser vi tidens ton,,,domen vi famnar

jag?!  kommentera?

ja du ska visa din dom

domen för mig personligen?

så vi vet du hör Guds famn,,,domen visar vi när du sender Faderns sommar

mer?

där menniskor är giv famn,,,rör viljan att famna,,,visa Guds sav för kommande verld,,,du valde famn före viljan att kallas Faderns ton

JA - tyckte det var rätt

vi elden visar Guds band,,,han kan famna viljan i fast sommar

älskar!    rätta!

jobbar - eldar - fryser

vi sender vis famn,,,hjelp Guds tvag,,,Gud saven vinter hjelper famna,,,se din famn sender Guds sommar,,,var nera vis sommar

famna allvar i Sverige?   varför här i ensamhet?

hjelp Gud kant i gift,,,så kalven ska följa Faderns ton

känner mig splittrad!

Gud est visar: hjelp min svar :

Gud famnar

ja det kan jag göra i Sverige också!   kommentera !

vend i sinnet vi svarar,,,kom vi sender verlden svaret,,,hjelp havet kasta vis allvar,,,

Åker hem och fixar ett kloster,kvinnohem,får PR, sprider Guds kärleksljus,,,SÅ KÄNNS DET !

kommentera?

hjelp,,,hjelp,,,gör lindan följet famnar,,,vi kenner din jon,,,visa du jordens fina AVE,,,då ventar Fadern giftfölje i sol,,,se vi tyst rör lindan,,,var Guds allvar,,,vi sår ton

tankar om allt - meningen

vi sender tend din hjelp,,,visa han elden minns,,,han elden kastar över jord,,,hans allvar är viljans famn

vem?

Faderns famn

vad göra?

Gud visar,,,selv är Guds hjelp,,,tillsammans enter famnen son,,,Fadern var viljans famn,,,

råd idag?

Gud visar din namn för tiden,,,domen visar Gud,,,se lammet är ros i rum,,,vi var hjelp vid din namn,,,valde visa famn,,,före visa Guds ton,,,

Gud vet du fester hans ton

rätta!  visa!

Gud vet du fester hans kall,,,visa din famn,,,hör vi halsen rest sender,,,rusta rummet för Guds ton

råd mig vad skriva om härnäst?

savens törst

ser du summan?