Surahammar Fido famnar

människa jag nu malva sår

saven har en minne

mer idag?

saven söver

saven salt

saven minns

tiden före

människan

savens pandera

så människa

du svarar handen

jag minns

förklara saven?

tusen malva jag sår...jag sådde savens mantel...finn seden...vi savens nåd...människan nu svarar tusen tandemfamnar...nu har svaret minnet svarat...där önskar nu sinnet hela svaret...i landet ändrar havet,hör så han älskar mantel...människa gör så väntan...

reinkarnation? kommentera...nu heter livet ande...han välkommen finner...välkommen söker son...länder sommarsav...välkommen han son gjorde följet...följet halsen famnade...följet sov...följet skapade sed...så famnade sonen...följet ändrade sonen...varje famn han nu var son...sed? tro?...ja,där sonen väntade del...raset var röster...fem hela saven anden...vilka har format mig?...andra före vi ser...nu går minnet...det är väl inte så lätt när jag inte förstår!!sammanhanget!!! vem är jag?..en vandrande önskan...

nilen ser

under fäller seden

du har mantel,halvan...en maning han formar...gör sonens sed...famna i det tysta?...nej du har varit tyst över tonen,sök nu en sed så alla famnar...hjälp då?hur?...navel, jag är tiden...du Annika vill molnet endast i tonen finna...du hälsar hela ramen i en ton för tiden.

vänta

jag svarar

vänta handen

hela sonen finner

alla går

gör nu sinais fina mantel

över nåden en sinne gör

över nilen är sonens famn

över sonen väntar saven

jag ser

nu ser son

halvans nil är tiden

gör handen