Surahammar Fido famnar

samtal:

bind bandet

se Jesus svara jordisk sol

du boningsväg svarar

eld allvar famnar

visa Guds väg för nådens svar

Guds svar i rum

- hjälp magen - sinnet - skvaller - oro barn,,,

kommande tinder ser vi fössa din väg,,,din vägs kall ska svara vis rum i verlden,,,en vägs kella giver vi tinder i solens namn,,,   - jag behöver andrum nu för att orka !! ,,, bistå Guds väg vid vägen,,, - gör så hela tiden men döljer gråt, ledsamhet, det tär,,,ge mig styrka

Guds famn visar given sol som sender Jesu svar,,,gammal gammal rum som sender en väg i Jesu famns sendares kella

- råd idag?

veldig kall sender sinnets visa kella

du ser verlden i verldens sinnessvar

Jesu svar är eld anden ska velsigna så du finner en famn i vis svar

Guds hand är i rum som ventar kenna din famn

visa du famnen i andens gamla visa sols röst

-  bibelcitat som berör mig?

jaa

Jeremias test i skolan,,, följer Guds visa,,, - Jeremia?,,, jaa,,,läs hans tal i himmels sols svar,,,giv domen i famn,,,elskade famn följer din rum så famnen sender din hjelp - var i Jeremia?,,,hans tal i ton är över dig,,, -  läser hans brev,,, läs Guds famns väg

i hans bok

i hans linda är du

före havet ska röra kellan

läs svaret i fjärde för Guds lamm famnar vis famn

- vers fyra?

jaa,,,där står din fest i fem

- hela fyran?

hela fyran

- det var ord och inga visor som stod där!

jaa

se din famns rum ser himmel röra kellan,,,hjelp famnen famna,,,allvar famnar vi i rum,,,havets svar Gud famnade,,,se du famnar jordisk rum som finner lindan svara,,,gå vid vägen i svaret