Surahammar Fido famnar

 

namnets verld

namnets hjelp

himmel hav viljan svarade

 

himmel aska

himmel famn

himmel finner Jesu svar

 

jordens följe

jordens allvar

Gud svarar istorias rum

 

domens verld

domens sendare

himmel rum svarade hjelp

 

verldens val

verldens svar

Jesus fast rörde fundamento

 

fem finner

fem rör

finner en hand i svaret

 

hjelpen aska

hjelpen fester

Jesus ave för Mast

 

visa verlden aska för rum

visa verlden svaret i kellan

Gud vill senda en sendare

Gud vill famna en sinne

solens röst vid kellan