Surahammar Fido famnar

-skriva?  samtal?

skriv:

hjelp summan se din famn,,,hendelser enar hjelpen

skriv:

aska svarar din väg

fistelröst är kepp i verlden

hest är imans kella

Gud finner minnet

du famnar verlden

du ser hjelpen

Guds hjelp för svaret

ave jordens svar

-förklara själen?

fem själv är i en

-går den att beskriva?

timmens empatiska rum som istoria famnar

-vandrar själen?

fem ser elden så mistel ska finna en väg

sommar elden santa följer

-vad vet jag inte om själen?

he he he

du elskar veldig svar

est är ju i en själ som sender sommar i verlden

-man säger "min själ" men har svårt att förklara den

du en där ser så själens kella

jaa

du ser din kellas famn

Guds fina famn i svaret är hjelpens svar

-kan en själ inkarnera?

kempande svar du rör ju din svar

se hjelpen hör vis rum

ok! vem är min rums spegel?

kellan är mynningen himmel följde

Mester röst föll vid solens band

-vad är ljusen jag ser ibland? själar?

sömmar av hender i första solens svar

en där är kellan du famnar

havets svar i mast ventar senda din famn i verlden

-har jag ett ljusmönster?

där (he) sender ju viljan en väg som ser du svarar sendaren

din väg vill se skolans svar

min svar är istorias svar

-min själsfrände?

innan vägen rustade för jorden var din väg sendarens väg,,,då bistod du vis väg,,,jaa,,,du svarade solens famn,,,enad av jorden i famnen,,,hemma såg Jesus din rum,,,havets svar,,,istorias famn,,,hemma vi svarade vis hjelp

-vart ligger hemma?

se så

du ska visa vi är i jordens följe

visa så vi tender Guds famn

tist eld rör så verlden

öm över jorden vill röra din rum

så följer vi din svar

tend rosen för Guds famn är vid din hjelp

kest i saven hör iman följa est så lista bindande svar   istoria

-ska jag skriva det här samtalet?

fler kan bli nyfikna!  eller ??  ,,, tänkte det skulle bli lite mer intressant för flera,,,